Tarieven

Voor gezins- en relatietherapie gelden de volgende tarieven:

Tarieven:

Individuele therapie: 60 minuten  €90,00  (voor individuele therapie wordt geen BTW gerekend)

Gezins- relatietherapie: 75 minuten  €112,50 + BTW 20%)

Vergoeding

Als lid van de NVPA (beroepsvereniging voor psychologen en psychosociaal therapeuten) kunnen sessies (deels) vergoed worden door de zorgverzekeraar. Je moet dan wel aanvullend verzekerd zijn. De verschillen tussen de verzekeraars zijn echter groot: een volledige vergoeding, een gedeeltelijke vergoeding of helemaal geen vergoeding.

Vraag jouw zorgverzekeraar naar de hoogte van de vergoeding. Je bent zelf verantwoordelijk om te onderzoeken of je in aanmerking komt voor vergoeding bij je zorgverzekeraar. Op de site van de NVPA   Kun je de vergoedingen per zorgverzekering lezen.

Sinds 1 januari 2015 vergoeden gemeentes de therapiekosten voor minderjarige kinderen. In sommige gevallen zijn er mogelijkheden vanuit de jeugdwet voor een PGB budget voor Gezins- en relatietherapie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de gemeente van uw woonplaats.

Geregistreerd bij de de volgende beroepsverenigingen:  NVPA, RBCZ, NVRG en het SKJ.

Tevens geregistreerd Gotmann en EFT therapeut

KVK nummer: 65352807

(Nederlandse vereniging gezin en relatietherapie)

AGB-code zorgverlener   94102368
AGB-code onderneming  94062914

G.E.R.T. in Purmerend

Adres

Jozefstraat 8
1624 VP Hoorn
Info@praktijkgert.nl
Tel: 06-39454703